Author Archives: Lê Anh

Đề ôn tập Toán – Tiếng việt, Khoa học, Lịch sử – địa lí phòng dịch Covid – 19

Khối 3: TIENG VIET DOC HIEU   ; TIENG VIET DOC  ;  TIENG VIET VIET  ; TOAN mecidiyeköy esc Khối 5: Địa lí   ;  Đọc hiểu  ;  khoa   ; Lịch sử  ;  Toán   ; TV viết Khối 4: DE TV VIET ; DOC THANH TIENG BỘ 4  ; KHOA HỌC  ; LỊCH SỬ ;  TIẾNG VIỆT ĐỌC HIÊU ; TOÁN Khối […]

Nội dung ôn tập dạy học trực tuyến phòng chống dịch Covid -19

Môn Tiếng Anh: Lop 1-on tap HK2-bai 1;  Lop 2-on tap HK2-bai 1 ; Lop 3-on tap HK2-bai 1 ;  Lop 4-on tap HK2-bai 1 ; Lop 5-on tap HK2-bai 1 Môn Âm nhạc: ÔN ÂM NHẠC 2020-2021 Môn Tiếng Pháp: LỚP 2 ; LỚP 3 ;  LƠP 4 ;  LỚP 5 ; LỚP 1 Môn Đạo đức: LỚP […]