Đề ôn tập Toán – Tiếng việt, Khoa học, Lịch sử – địa lí phòng dịch Covid – 19

Khối 3: TIENG VIET DOC HIEU   ; TIENG VIET DOC  ;  TIENG VIET VIET  ; TOAN

Khối 5: Địa lí   ;  Đọc hiểu  ;  khoa   ; Lịch sử  ;  Toán   ; TV viết

Khối 4: DE TV VIETDOC THANH TIENG BỘ 4  ; KHOA HỌC  ; LỊCH SỬTIẾNG VIỆT ĐỌC HIÊUTOÁN

Khối 1: ĐỀ ÔN K1 ; BÀI TIENG VIET SO 3BÀI TIENG VIET SO 4  ; BÀI TIẾNG VIỆT SỐ 1BÀI TIẾNG VIỆT SỐ 2 ĐỀ TOÁN SỐ 1-3;

Khối 2: ĐỀ ÔN TIẾNG VIỆT ĐỌC HIỂUÔN ĐỌC TT  ; ÔN TẬP TIENG VIET VIET ; ÔN TOÁN