Sinh hoạt câu lạc bộ Toán – Tiếng Việt tháng 4

Ngày 5 tháng 4 năm 2021,  trường tiểu học Hoàng Văn Thụ tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Toán – Tiếng Việt dành cho học sinh khối 3. Câu lạc bộ Toán – Tiếng việt giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng tính toán nhanh, rèn luyện các thao tác tư duy, nhằm nâng cao tính tích cực, sáng tạo cho học sinh. Câu lạc bộ cung cấp cho các em kiến thức cộng, trừ, nhân, chia, hiểu biết đơn giản về xã hội, tự nhiên, con người, văn hóa Việt Nam. Hoạt động này nhằm giúp học sinh bồi dưỡng kĩ năng tính toán, tình yêu tiếng việt góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một số hình ảnh minh họa: