Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020

1/ Kế hoạch của SGD: 2020.4. Ngay Sach VN 4-2020.signed.signed.signed

2/ Kế hoạch của trường: Kế hoạch của trường

3/ Kế hoạch phát động cuộc thi văn hóa đọc: KH phat dong Cuoc thi DSVHD 2020.signed

4/ Bài giới thiệu sách: hat giong tam hon tu nhung dieu binh di (1) và tien vào dinh đọc lập

5/ Link đọc sách: https://thuvienhaichau.edu.vn

6/ Báo cáo ngày đọc sách: Báo cáo