Category Archives: Chưa được phân loại

Chuyên đề dạy học phát triển năng lực

Sáng 2/11/2019, trường tiểu học Hoàng Văn Thụ tổ chức triển khai chuyên đề dạy học phát triển năng lực của học sinh. Với 2 tiết, tiết Toán bài : Bài toán giải bằng hai phép tính  do cô Trương Thị Hoàng Lan – lớp 3/2 giảng dạy và tiết tiếng việt tăng cường do […]

If You Marry A Russian Or Ukrainian Woman

Let’s face it: this is no longer the 1990s where you need to physically walk to a woman in order to meet her. Published by a strange and super-traditional women that are russian. You can’t do anything without a personal account, but the good you could try these out thing is that the registration is […]