Giáo viên chủ nhiệm giỏi thành phố

Nhà trường chúc mừng cô giáo Huỳnh Thị Kim Na (GVCN lớp 2/4) và cô giáo Nguyễn Thị Phương (GVCN lớp 3/5)đã đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp Giỏi cấp Thành phố năm học 2022 – 2023.