Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Sáng ngày 21/9/2019, Công đoàn ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng (Công đoàn ngành) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Năm học 2018-2019 vừa qua, Công đoàn ngành đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ nhà giáo, người lao động; triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, trao quà, sửa chữa nhà, hỗ trợ vay vốn cho nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham quan, dã ngoại và phong trào thi đua cũng diễn ra sôi nổi ở các đơn vị.

Năm học 2019-2020, bên cạnh việc phát huy những kết quả đã đạt được, Công đoàn ngành sẽ tập trung cho việc thực hiện chức năng chủ yếu của tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo, người lao động; làm tốt chức năng giám sát, phản biện của công đoàn; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của thành phố Đà Nẵng.

Cũng tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao Cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở Trường THPT Quang Trung, Bằng khen cho 01 tập thể và 08 cá nhân; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho 04 cá nhân; Công đoàn ngành tặng Giấy khen cho 20 tập thể. Đặc biệt, Công đoàn ngành đã trao 90 suất quà mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong toàn ngành từ nguồn quỹ hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động; trao 01 suất sửa chữa nhà trị giá 15 triệu đồng từ nguồn quỹ Hoạt động xã hội công đoàn của Công đoàn ngành.

Một số hình ảnh tại Hội nghị