Quận ủy – HĐND – UBMTTQVN Quận Hải Châu kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng dịch Covid – 19

Nội dung cụ thể: THU KEU GOI