THÔNG BÁO

         Bắt đầu ngày 13/4/2020 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ dạy học trực tuyến từ khối 1 đến khối 5, kính mong phụ huynh học sinh theo dõi lịch dạy tại trang Web nhà trường để nhắc nhở học sinh học tốt, đảm bảo chương trình giảm tải do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid 19 năm học 2019 – 2020.

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG