Hội thi Giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi – phần thi lý thuyết

Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2019 , trường tiểu học Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường – phần thi lý thuyết. Hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi là hoạt động chuyên môn định kì mỗi năm tổ chức một lần, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy và giáo dục trực tiếp các em học sinh. Thông qua Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu GVG, GVCN lớp giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực cá nhân, khả năng tự học, tự bồi dưỡng về công tác giảng dạy đồng thời, đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên, từ đó các cấp quản lý giáo dục có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.